Bil av veien ved Drangsholt

En ung kvinne pådro seg lettere skader i ulykken.