• 81 brudd: Det ble funnet 81 brudd blant de rundt 270 ulike bedriftene som ble besøkt i Vest-Agder. (f.v.) Helene Knutsen og Lars Berge FOTO: Bj rn Thorvik

81 brudd på arbeidsmiljøloven i Vest-Agder

LOs sommerpatrulje har avdekket 81 brudd på arbeidsmiljøloven under sitt besøk i Vest-Agder. Over en femtedel av de besøkte bedriftene bryter arbeidsmiljøloven.