• INNKALLER TIL MØTE: Kristiansand kommune vil møte Marvika velforening for å diskutere rusboliger. FOTO: Kjartan Bjelland, Kjartan Bjelland

Kommunen innkaller til rusbolig-møte

Kristiansand kommune vil møte beboerne i Marvika, for å diskutere misnøyen med flytting av rusboliger.