• Satsing på barnehager og eldreomsorg betyr kraftig kutt andre steder, varsler rådmann Svein Skisland og økonomisjef Gerd Signe Vigebo i Vennesla kommune. Skolenedleggelser kan bli aktuelt. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Færre skoler eller høyere eiendomsskatt?

Rådmann Svein Skisland foreslår kraftige kutt i Vennesla kommune, og sier det fort vil stå mellom færre skoler eller økt eiendomsskatt.