• TRIST: Leder av Elevorganisasjonen i Vest-Agder, Lorentz Juell Bøksle Gjessing, mener det er ekstra ille at elever blir mobbet av lærere som skal gi dem trygghet. Han er selv elev ved Kristiansand Katedralskole Gimle. FOTO: Torstein Øen

- All mobbing er ille, men kanskje er det verst med den som kommer fra lærere

Av de 255 elevene som i fjor opplevde å bli mobbet på videregående skole i Vest-Agder, sier 180 at en eller flere lærere medvirket til dette.