• Det er veier uten midtdeler, som åpner for møteulykker, som Nei til Frontkollisjoner vil til livs. FOTO: Hans Jacob Brekke

Håper på møtefri veiløsning

Foreningen Nei til Frontkollisjoner er optimistiske foran fagetatenes anbefalinger for NTP-forslag.