• OMSTRIDT TEKST: Organist Geir Ivar Bjerkestrand ville ha erstattet flere av de gamle salmene i den nye salmeboken enn det som er gjort. Men Nordahl Griegs "Til ungdommen" vil han ikke ha inn. FOTO: Ole Lillesvangstu

Salme splitter Kirkemøtet

Når avgjørelsen faller på Kirkemøtet i Tønsberg i morgen kveld, blir det trolig klart flertall for ikke å ta med Nordahl Griegs "Til ungdommen" i den nye samleboken.