• Vil ikke rive: Petter Backstrøm (t.h) er den eneste som ikke benytter muligheten til å rive industribygningen, for så å bygge boliger. Han vil heller leie ut buehallen på nedre Malmø, for å finne noen som kan skape ny aktivitet. Morten Ekeland roser Backstrøms avgjørelse om ikke å rive ned et viktig bygg fra den lokale industrihistorien.   Foto: Espen Sand

Vil bevare industrihistorien

Eiendomsutvikler Petter Backstrøm vil skape ny aktivitet i sitt gamle industribygg fremfor å bygge luksusleiligheter.