• VINDMØLLER: Rundt 25 vindmøller vil bli synlige på toppen av Storehei dersom vindmølleparken bli bygget som planlagt. Bildet viser utsikten mot Storehei fra vestiden av Oggevatn. Hytteeiere på denne siden har varslet søksmål mot kommunen dersom parken blir en realitet. FOTO: Erlend Olsbu

- Vindmøllene vil bare pynte opp litt i skauen

Odd Gunnar Tveit (Frp) er sikker på at vindmølleparken vil gi Birkenes en betydelig økonomisk gevinst. Andre politikere sitter fremdeles med flere spørsmål enn svar.