• DOKUMENTERT: Som forskningsveileder på Barnesenteret ved Sørlandet sykehus har Leif Tore Eskedal vært med på å finne fram til bedre behandlingsmetoder for alvorlig lungesyke babyer. FOTO: Steinar Vindsland

Bedre behandling av syke babyer

Tusenvis av spedbarn vil få bedre behandling for lungesykdommen bronkiolitt etter et omfattende forskningsprosjekt Sørlandet sykehus har deltatt i.