• KRISTIANSAND UNDER LUPEN: Kommuneoverlege Vegard Vige sier funnene i folkehelserapporten er viktig bakgrunnsmateriale når nye kommuneplaner skal utarbeides. FOTO: Tore-Andr Baardsen

Hjertene er bedre enn psyken

Kristiansandere dør sjeldnere av hjertesykdommer men har større behov for psykiatrisk behandling enn landsgjennomsnittet. Det er noen av funnene i en ny, stor folkehelseundersøkelse.