• Sammen med 11 kollleger gjennomførte UP-betjent Audun Roland storkontroll på Bjørndalssletta onsdag ettermiddag. FOTO: Jon Anders Møllen

Sjekker sjåfører i stor stil

Politiet og tollvesenet med alt i ett-kontroll på E 18 onsdag kveld. På sjekklista står alt fra smuglervarer, falske pass til ruskjøring og fart.