• Digitale sporhunder: Professor Iain Sutherland etablerer et nytt bachelorstudium i rettsinformatikk hos Noroff i Kristiansand. Han har drøyt 20 studenter fra august. Studiet er relevant for både politietterforskere, gravejournalister og folk som vil jobbe med sikkerhet i næringslivet. FOTO: Torstein Øen

Skal utdanne digitaleetterforskere

Rettsinformatikk blir nytt bacherlorstudie hos Noroff i Kristiansand. Professor Iain Sutherland tilbyr et fag som er spennende for både politietterforsker, gravejournalister og ansatte i sikkerhetsavdelingen i store bedrifter.