• FESTSJEFEN: Tove Linda Høgstøl på kulturkontoret er leder av 17. maikomiteen i Vennesla. Han forteller om en enorm dugnadsinnsats fra foreldre, lag og foreninger. FOTO: Frode Lindblom

Årets største dugnad

Vennesla kommune bidrar med 90.000 kroner, men ingen av de mange som står bak planlegging og gjennomføring av nasjonaldagen mottar en krone i honorar.