• VELTET: I løpet av ti år har det vært 39 trafikkulykker med personskader på Vesterveien i Kristiansand, på strekningen mellom Gartnerløkka og Kolsdalen. Bildet er fra 4. mai i år, da en drosje veltet på taket i vestgående fil på E 39. Verken sjåføren eller passasjeren ble skadet i velten. FOTO: Ole Dag Kvamme

39 lettere skadet på Vesterveien siste ti år

Det har ikke vært trafikkulykker med alvorlige skader på Vesterveien de siste ti årene – før mandagens dødsulykke.