Ikke ferdig tenkt: Fylkesleder i KrF Hans Fredrik Grøvan vil vente til etter 10. oktober med svaret om han vil stille til kamp mot 1. nestleder Dagrun Eriksen om topplassen på stortingslisten til valget i 2013. Ikke ferdig tenkt: Fylkesleder i KrF Hans Fredrik Grøvan vil vente til etter 10. oktober med svaret om han vil stille til kamp mot 1. nestleder Dagrun Eriksen om topplassen på stortingslisten til valget i 2013.

Grøvan fortsatt i tenkeboksen

Fylkesleder Hans Fredrik Grøvan er veldig takknemlig for den tillit medlemmene i Vest-Agder KrF viser han i den pågående nominasjonsprosessen. Men han vil fortsatt vente til etter 10. oktober med å gi svar på om han stiller på toppen av listen.

AGDER/LYNGDAL: — Jeg tenker en del på hva jeg skal svare nominasjonskomiteen. Vel – mer enn en del, sier Hans Fredrik Grøvan. - Jeg setter stor pris på den støtten jeg har fått, og er ydmyk i forhold til det.

Grøvan har tidligere vært klar på at han skal følge den prosessen man har skissert i partiet, og det betyr at han ikke vil bekrefte om han stiller på listen før nominasjonskomiteens leder Ivar Lindal ringer og spør.

— Etter et møte vi skal ha 10. oktober vil vi be om en samtale med Hans Fredrik Grøvan og flere andre aktuelle kandidater, sier Lindal.

— Det er viktig for meg at nominasjonskomiteen får ro og anledning til å gjøre den jobben de skal gjøre, og jeg velger å forholde meg til den prosessen, svarer Grøvan.

— Hvor sterkt teller innspillene fra lokallagene?

— Vi vil selvsagt vektlegge disse tungt, men diskusjonen vil jo gå om vekting, sier Lindal. - Skal disse innspillene veie 100 prosent, eller skal vi i komiteen også gjøre en selvstendig vurdering?

Nominasjonskomiteens innstilling legges fram for nominasjonsmøtet der 65 delegater fra fylkets 15 lokallag stiller. Det er altså usikkert om Åseral, med en delegat, velger en utsending. Lokallaget ligger mer eller mindre nede.

— Jeg ser det slik at det fortsatt er spenning før møtet 16. november, sier Lindal. - Ingen ting er avgjort før alle stemmer er avgitt og opptellingen på nominasjonsmøtet er ferdig.

Fædrelandsvennen kjenner ikke til at noen partilag har bundet sine delegater til en bestemt kandidat på nominasjonsmøtet, men i mange lokallag har man vært svært nøye med å sende delegater som støtter lokallagets 1. kandidat. At det er en kamp mellom to personer, og at en av dem er 1. nestleder i partiet, Dagrun Eriksen, har ført til at det er stor bevissthet rundt dette.

— Hva gjør dere i nominasjonskomiteen hvis Hans Fredrik Grøvan sier nei?

— Det får du meg ikke til å spekulere i. En slik situasjon vil jeg ikke uttale meg om, sier Lindal. - Men de som møter på nominasjonsmøtet skal være trygge på at alle kandidater som vi har innstilt på er forespurt og har svart ja. Så kan det likevel skje benkeforslag og store omrokkeringer på nominasjonsmøtet, som vil endre på om folk ønsker å stå på listen eller ikke, men det får tiden vise.