• FOTO: Torstein Øen

Penger til tunneler

I revidert nasjonalbudsjett bevilges det penger til fire tunneler på E 39 som skal få bedre belysning.