- Båten var søkk borte

Da krimteknikerene kom til Tømmerstø brygge i dag, var seilbåten sunket.