Elever skal ikke betale for lærerturer

Fylkestinget i Vest-Agder ber om at elevfinansiering av lærere på skoleturer opphører.