• FOTO: Jon Anders Skau

Også «Kvadraturen» vil flytte bomringen

Daglig leder i Kvadraturen i Kristiansand, Harald Andersen, foreslår å flytte bomringen i Kristiansand for å få en mer rettferdig trafikkfordeling mellom Sørlandssenteret og Kvadraturen.