Tatt 17 ganger uten førerkort

En 21 år gammel mann er dømt for 17 tilfeller av kjøring uten førerkort. Han er dømt til ti måneders fengsel for til sammen 38 straffbare forhold.