Kulturhuset mangler teleslynge

Hørselhemmedes Landsforbund beklager sterkt at kulturhuset i Vennesla ikke har utstyr for å hjelpe de med dårlig hørsel.