• VINNERE: Rektor Merete Rimstad ved Lillesand ungdomsskole har i år kuttet 1,5 lærerstilling. Nå får hun penger til 4 nye stillinger gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett. Bak sitter klasse 8.3, som teller 29 elever. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

51 nye lærere til ungdomsskolene i Agder

Elever i ungdomsskolene er blant statsbudsjettets vinnere. Utvalgte ungdomsskoler i Agder får øremerkede midler til 51 nye lærerstillinger.