- Folk har holdt seg hjemme

Ifølge politiet kan det se ut som om folk har fulgt oppfordringen om å holde seg hjemme. Trafikken på veiene har vært minimal lørdag.