Her er Tore på broa!

Som den aller første mandalitt tok ordfører Tore Askildsen de første skritt på Adolph Tidemands Bro da den omsider var plassert over Mandalselva.