• GAVETID: Aslaug Stølen har gitt sin mann Bjarne en gave for livet. FOTO: Kjartan Bjelland

Hun ga ham en nyre

I 39 år har Bjarne Stølen båret Aslaug i sitt hjerte. Nå bærer han også den ene av hennes nyrer.