• FOTO: Jon Anders Skau

Faber markerte "Earth Hour" på torvet

Over hele kloden markeres "Earth hour". I Kristiansand stod Erik Faber for det musikalske.