• FOTO: Arkivfoto / Illustrasjonsfoto

Brannvesenet benytter påska til å advare mot hyttebranner

Mens antall boligbranner per år har flatet ut, er hyttebranner et økende problem. Det vil Østre Agder Brannvesen gjøre noe med.