Les Grøvans tale her

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan holdt tale til støtte for Israel utenfor Stortinget søndag ettermiddag.