• ENIGE: Gruppelederne i heftig debatt før et enstemmig bystyre vedtok å be Fylkesmannen undersøke lovligheten av å nekte omtaksering på Ågerøya. F.v. Tor Olav Tønnesen (PP), Einar Holmer-Hoven (H), ordfører Arne Thomassen (H), Petter Toldnæs (V), Nils Justvik (SV), Oddbjørn Kylland (Sp), Arne Gulbrandsen (Frp) og Leif Vagle (Ap).

Skal vurdere lovligheten av omtakseringsnekt

Etter en lang og heftig debatt besluttet bystyret i Lillesand å be Fylkesmannen i Aust-Agder vurdere om politikerne hadde lov til å si nei til omtaksering på Ågerøya.