• Mandag brukte veivesenet skyttere for å få vekk farlige isklumper ved E 39. Dette er et eksempel på et midlertidig tiltak. FOTO: Jarle R. Martinsen

- Det beste tiltaket mot ras er ny firefelts vei

Veivesenets regiondirektør, Kjell Inge Davik, håper likevel på nok penger til midlertidige rastiltak når handlingsprogrammet legges frem i midten av februar.