• Torstein Vehusheias visjoner åpner ikke bare for et kontorbygg på Støodden, men for et levende torg med tilgang til Korsvikfjorden og en helt ny bydel med gatestruktur, boliger, handel og servicefunksjoner. FOTO: Illustrasjon: Trollvegg Arkitektstudio

- Kan bli den kuleste byen i Europa

Kan et helt nytt klimavennlig Kristiansand kombineres med et stort kontorkompleks på Støodden? Ja, mener arkitekt Torstein Vehusheia.