• Få kommer så tett innpå barn i sterkt lys som tannleger og tannpleiere. De kan fange opp tegn på overgrep og omsorgssvikt. FOTO: Torkild Aas, Ullevål sykehus

Tredoblet antall overgrepsmeldinger

Ikke i noen fylker i Norge melder tannleger fra om så mange overgrepsmistanker og omsorgssvikt som i Aust-Agder.