• Anne Wenche Emblem førsteamansuensis ved Universitetet i Agder, med doktorgrad i helseøkonomi og fortid i sosial- og helsedepartementet. Hun har også jobbet i klinikkledelsen ved Sørlandet sykehus. FOTO: Steinar Vindsland

- Tenker ikke på pasientens beste

– Pasientens beste glemmes i kampen for å beholde tre sykehus på Sørlandet.