• I dag er det ni midlertidige boliger på Hunsøya for personer med rusutfordringer og psykiske lidelser. Ordfører Torhild Bransdal (KrF) ønsker at Boligstiftelsen skal undersøke videre om en boligblokk for personer med svak boevne er ønskelig og mulig å gjennomføre. FOTO: Sondre Steen Holvik/Henrik Ihme

Skal utrede omstridt blokk for rusavhengige

Politikerne går videre med planene om 46 leiligheter i en sentrumsblokk for personer som sliter innen rus og psykiatri.