• Arkeologer i arbeid der den nye traseen av riksveg 9 skal byggast, mellom Sandnes og Harstadberg i Valle. FOTO: Johs. Bjørkeli

Kan få gul midtstripe til Hovden i 2023

Regjeringa vil gje 25 millionar til utbygging av Rv 9. Det betyr at det kan bli gul stripe mellom Kristiansand – Hovden innan 2023.