• Her reddes to tyske jomfruer i nød av ridder Tor Eriksen og våpendrager Njål Kristensen. 110-sentralen fikk medling om at de var innelåst i "a castle". FOTO: Tipser

Reddet «jomfruer» i nød fra borgen

Det manglet en ildsprutende drage. Ellers var kveldens redningsaksjon som hentet ut fra eventyrene.