• Damanlegget fra 1922 er en viktig del av Venneslas kulturhistorie, som knytter seg til den gamle industrivirksomheten på Høie fabrikker. Naboene protesterer mot nedleggelsen, men får Høie Eiendom konsesjon, så starter arbeidet med å fjerne dammen i høst eller vinter. FOTO: Torgeir Strandberg

Vil ikke betale, men fraråder fjerning av badevann

Rådmannen i Vennesla vil at politikerne i sin høringsuttalelse fraråder Høie Eiendom AS å legge ned Lonan-dammen.