• Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF), lover at de vil jobbe hardt for å beholde den kommunale kontantstøtten i Kristiansand. Han mener det ikke er bevist at kontantstøtte fører til dårlig språk hos barn med innvandrerbakgrunn. I bakgrunnen: gruppeleder i KrF, Grete Kvelland Skaara.

- Reaksjonært, gammeldags og overformynderi å være mot

Kristiansands ordning med kommunal kontantstøtte kan bli avviklet. Men KrF lover kamp for å beholde den.