I høringsrunden fikk menighetsrådene og fellesrådene tre svaralternativer: Bør fortsette, bør avvikles eller vet ikke/ønsker ikke å svare. Flere har ført opp en lovforankret kirke som eget svaralternativ.Opptellingen Fædrelandsvennen har foretatt, viser at 28 vil bevare statskirken, 20 vil avvikle den, 13 ønsker en lovforankret kirke, to har krysset av for avvikling og lovforankring mens to ikke vet eller ikke ønsker å svare.Flere råd har valgt modell med svært knapp margin. Her er svarene fra rådene (menighetsråd der ikke annet er nevnt):Audnedal fellesråd: Som nå.Austre Moland: Som nå.Austad: Som nå.Barbu: Lovforankret kirke.Birkenes: Som nå.Bykle: Som nå.Dypvåg: Lovforankret kirke.Eiken: Avvikling.Evje: Som nå.Farsund fellesråd: Avvikling.Flekkefjord fellesråd: Lovforankret kirke.Flekkerøy: Lovforankret kirke/avvikling.Flosta: Som nå.Gjøvdal: Som nå.Grim: Lovforankret kirke.Grindheim: Som nå.Gyland: Avvikling.Harkmark: Som nå.Hellemyr: Som nå.Herefoss: Som nå.Hidra: Som nå.Hisøy; Lovforankret kirke.Holum: Avvikling.Hægebostad: Avvikling.Hægeland: Lovforankret kirke.Høvåg: Lovforankret kirke.Hånes: Lovforankret kirke.Iveland: Som nå.Konsmo: Som nå.Domkirken: Som nå.Kristiansand fellesråd: Som nå.Kvinesdal fellesråd: Avvikling.Kvinesdal: Avvikling.Kvås: Avvikling.Laudal: Som nå.Lista: Avvikling.Lillesand: Avvikling.Lyngdal fellesråd: Avvikling.Mandal: Avvikling.Marnardal: Som nå.Randesund: Lovforankret kirke.Risør: Vet ikke/vil ikke svare.Sirdal: Som nå.Songdalen fellesråd: Som nå.Songdalen: Avvikling.Spangereid: Avvikling.Spind: Avvikling.Søgne: Avvikling.Søndeled: Avvikling.Sør-Audnedal fellesråd: Avvikling.Torridal: Vet ikke/vil ikke svare.Tromøy: Som nå.Tvedestrand fellesråd: Som nå.Tveit: Mer fristilt, men grunnlovfestet folkekirke.Valle: Avvikling.Vegusdal: Som nå.Vennesla fellesråd: Som nå.Vennesla: Lovforankret kirke.Vigmostad: Avvikling.Voie: Avvikling/lovforankring.Vågsbygd: Lovforankret kirke.Øvrebø: Lovforankret kirke.Øyestad: Som nå.Øyslebø: Som nå.Åseral: Som nå.