• FORSVARER: Tiltaltes forsvarer Anne Marstrander.

Ble spyttet på og slått i barneskolen

Den drapstiltalte 27-åringen ble så mobbet på skolen at han gikk alene i friminuttene i tre år.