KRISTIANSAND SLETTHEIAStiller du med motorsag, stiller kommunen med trær. Denne muligheten har kristiansandere hatt i ti år.— Sånn sett slår vi flere fluer i samme smekk, sier skogbrukskonsulent Bjørn Harald Sandvik i Kristiansand kommune.Han tenker på den enkelte borger, som kan sikre seg ved til 340 kroner målet. Prisene i utsalg varierer stort sett fra 1500 til 2000 kroner per mål.Han ønsker også å tynne ut området, slik at det ikke gror igjen. Av samme grunn tror han at området dermed blir tryggere å ferdes i.Områdene som skal tynnes i år, er skogen bak blokkene på Øvre Slettheia og et areal ved Sukkevann i Randesund.For å bli med på hogsten, må du melde deg hos kommunens servicetorg innen august samme år.I år har ni amatørhoggere meldt seg for Slettheia og seks for Sukkevann. Hver enkelt får hjelp til å kjøre stammene fram til bilvei.I Baneheia gjøres det på en annen måte. Der er årlig en gjeng pensjonister i sving med tynning av skogen. Disse får veden som takk for hjelpen.LARS HOLLERUD