• BEKYMRET: Arvid Flagestad og Pål Kristiansen i Kaldvellfjorden hyttevel er bekymret for Kaldvellfjordens fremtid om 250.000 m3 sulfidholdig stein dumpes ved Hauefjell. FOTO: JosteinBlokhus

Frykter fiskedød i Lillesand

Kaldvellfjorden Hyttevel er bekymret for konsekvensene av store massedeponier av sulfidholdig stein i fjorden og i Gaupemyr-området.