• HOVEDTALER: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen var hovedtaler under 1.mai-arrangementet i Kristiansand. I talen la han vekt på regjeringens ferske handlingsplan mot sosial dumping. FOTO: Elling Svela

Regjeringen vil gi arbeids- innvandrere skikkelig lønn

Regjeringen vil stoppe den sosial dumpingen utenlandske arbeidstakere utsettes for. Det kunngjorde arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i sin 1.mai-tale i Kristiansand i dag.