Nato/eu: I maidagene i 1945 het det: «Aldri mer 9. april!» De som opplevde fem års okkupasjon, husker det. Nå er det gått så lang tid at det hos enkelte brytes ned sannheten om hvem som var på den rette eller gale siden; jfr. ny bok av Arvid Bryne om Quislings livvakt, Bjørn Østring og motstandsmannen Svein Blindheim.Men, så til saken: Over 80 % av Norges befolkning slutter opp mot forsvarstanken, vårt NATO-medlemskap. Dessverre, etter min mening, ikke et EU-medlemskap, som ville gi oss enda større tilknytning; kfr. nord-områdene.Nå reduseres Heimevernet drastisk. Hæren er på et minimum. Sjøforsvaret har foreldede u-båter, og får ikke sine MTB'er. Derfor må vi, i de snaue to årene til neste Stortingsvalg, få en diskusjon om forsvars— og sikkerhetspolitikken! Det samme om et evt. EU-medlemskap, vår NATO-tilknytning, forsvarssamarbeid i Norden, og, ikke minst, når man får en ny amerikansk president i 2009, vårt forhold til USA, uansett hva SV sier!Knut HaslerudKristiansand