• FELLES TILGANG: Innbyggerne må få fri og god tilgang til offentlig informasjon via Internett, sier (f.v.)Anny Hofseth, Bruce Perebs, Mikael Snaprud og Kari Brunvatne Kleivset FOTO: Olaf Lorentsen

Best på nett-informasjon

Både Kristiansand og Vest-Agder er ledende på informasjon via internett. Nå løfter de seg videre.