• VIL FJERNE: Biskop Olav Skjevesland vil avvikle det statlige kirkestyret, gjøre Kirkemøtet til øverste lovgivende myndighet og la Kirken selv utnevne proster og biskoper. FOTO: Lars Hoen

Biskopen vil endre Grunnloven

Et flerkulturelt samfunn kan ikke holde seg med en statsreligion.