(Litt for) fulle klasser på Gimlekollen

Mediehøgskolen Gimlekollen har opplevd sterk nedgang i søkertallet inneværende år. Likevel har skolen flere førsteårsstudenter enn før.