MUSEUMKristiansandJo da, i nummer 17 holder direktør Marianne L. Nielsen hus blant flyttekartonger og kontormaskiner som ennå ikke er koblet til. Hun smiler og ser nokså fryktløs ut, selv om banneret som møtte dem da de kom, talte sitt tydelige språk: «Hold Odderøya åpen! Stopp museet!»— Akkurat det var jo ikke så hyggelig, men det er godt at folk engasjerer seg. Det er fint med debatt, for likegyldighet er mye verre, sier sjefen for sju kulturhistoriske museer i hele fylket. Fylkesmuseet, som nå heter Vest-Agder-museet Kristiansand, er bare et av dem. Quart-konTakt.

Nesten før hun hang fra seg kåpen, sørget Nielsen for å opprette kontakt med Quart-brakka litt lenger oppe i veien.- Jeg tror det er best å snakke mest mulig sammen, og ingen her ute har oppført seg dårlig mot oss, smiler hun.- Men forstår du de kunstnere og kulturarbeidere som er skeptiske til at fylkesmuseet flytter fra Kongsgård og hit?- Det er mange interesser her ute, så det kan jeg forstå. Men jeg håper de kan se på oss som en mulighet i stedet for en trussel. Etableringen av museet gir også en fin mulighet i forhold til oppdrag og samarbeid, sier Nielsen. BARE KONTOR.

Men det er ikke selve fylkesmuseet med setesdalstun og bygater som har startet flyttingen. Det er administrasjonen for de sju museene som rigger seg til i bygget som ble tomt da Sørlandets kompetansesenter tok med seg kompetansen sin til Gimlemoen. Kristiansand eiendom eier de 1400 kvadratmeterne, og museets folk inntar en del av tredje etasje. Resten står foreløpig tomt. Men i kommunens og fylkeskommunens planer inngår flytting av hele fylkesmuseet og etablering av maritimt museum i Nodeviga. Reguleringsplanen behandles av politikerne over nyttår. Hvis det blir gitt grønt lys, starter planleggingen. Nye JOBBER.

— Foreløpig er vi bare tre som har flyttet fra kontorer på Kongsgård, men vi utlyser snart tre prosjektstillinger, og da blir vi flere, sier Nielsen.En av dem får som arbeidsoppgave å jobbe spesielt med flyttingen av fylkesmuseet og Odderøya som opplevelsesarena. En annen får ansvaret for den museumsfaglige utviklingen av båten «Hestmanden» og en tredje blir museumsformgiver.- I tillegg vil vi ha gjestekontorer for ansatte på de øvrige museene i fylket, slik at de kan komme inn og jobbe her i perioder, forklarer Nielsen. Så går hun inn i kontorbygget som etter planen skal bli stående, også etter at det nye museet er på plass.Tekst: Tone Sandbergtone.sandberg@fvn.no - 38 11 32 04