Ordfører Harald Furre og Palmesus-gründer Leif Fosselie ved stranda i Gravane, der de vil etablere folkebad som helst skal være gratis. Ordfører Harald Furre og Palmesus-gründer Leif Fosselie ved stranda i Gravane, der de vil etablere folkebad som helst skal være gratis. Foto: Reidar Kollstad

Spleiser på utendørs folkebad i Gravane